Неуронаучник др Лазар (Лаза) К. Лазаревић (1851-1891)

 

Сања Драча

EnglishEnglish

Захвалница аутора

Аутор пројекта изражава своју дубоку захвалност на несебичној и изузетној помоћи коју су јој достављањем архивског материјала и докумената везаних за живот и рад др Л. Лазаревића пружили:

Проф др Павле Миленковић, главни и одговорни уредник  Српског Архива за целокупно лекарство, Београд, Србија

Исидора Илић, Уредништво Српског Архива за целокупно лекарство, Београд, Србија

Bernhard Ornezeder, Universitätsbibliothek, Wien, Österreich

Sonja Klinger, Universitätsbibliothek Salzburg, Österreich

Mag. Michaela Scheibl MSc, Universitätsbibliothek Graz, Österreich

Corinne Hasenfratz, Bibliotheque historique Faculte de Medecine, Université de Strasbourg, France,

Sandra  Eitel,  Universitätsarchiv Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland

Mag. Wilma Buchinger, Informationsservices, Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Österreich

Аутор пројекта такође изражава своју захвалност на значајним подацима о архивском материјалу и документима везаним за живот и рад др Л. Лазаревића које су јој пружили:

Josepha Schwerma, Universitätsarchiv, Freie Universität Berlin, Österreich

Mária Manoušková, Moravská zemská knihovna, Brno, Česká republika

Mag. Hannah Tschinder, Österreichische Nationalbibliothek, Wien, Österreich

Helmut Maißer, Universität Wien, Universitätsbibliothek, Österreich

 

Пројекат је награђен на конкурсу Федерације европских удружења за неуронауке FENS (The Federation of European Neuroscience Societies) 2014.

© 2015 Сања Драча • Питања, коментаре и захтеве за репродуковање било ког дела овог сајта упутите на [email protected]

Израда сајта: PC021 Нови Сад, Србија