Неуронаучник др Лазар (Лаза) К. Лазаревић (1851-1891)

 

Сања Драча

EnglishEnglish

Светски неуронаучници о Лазаревићевом знаку

У савременој литератури бројни аутори предност у откривању теста подизања испружене ноге дају Lasègue-у, упркос чињеници да Lasègue о њему никада није писао. Ипак, велики број аутора истиче да приоритет у публиковању описа овог теста треба дати српском лекару Лазару К. Лазаревићу.

Овде цитирамо неке од њих.

JV. McDonald и WC. Welch: «Тест подизања испружене ноге се уобичајено назива Lasègue-ов знак. Lasègue није описао тај знак. Његов ученик J. Forst га јесте описао и илустровао, као и смањење ишијалгичног бола при флексији кука и колена, у својој тези публикованој у Паризу 1881. године. Једну годину раније, тест подизања испружене ноге је јасно описао Лазар Лазаревић. Нажалост, његов чланак је био на српском, његовом матерњем језику. Иако је поново објавио своја открића 4 године касније, није крунисан епонимом. Он јесте показао да подизање испружене ноге затеже ишијадични нерв, док флексија колена то умањује» (1).

RH. Wilkins и IA. Brody: «Међутим, Лаза Лазаревић, југословенски лекар, пишући у Archivum serbicum pro universa scientia et arte medica recipienda године, је заправо први описао тест подизања испружене ноге код ишијаса, и утврдио да је затезање ишијадичног нерва узрок бола» (2).

J. Orient: «Kernig-Lasègue-ов знак је први описао југословенски лекар Лазаревић (Clain, 1973). Он за то никада није добио признање. Његов знак је познат по именима других људи… Храбрећи своје студенте да опишу нешто, у нади да ће стићи до бесмртности епонима, морамо се подсетити колико пута је име оригиналног иноватора изгубљено за потомство. Као што је Шо забележио, врлина је по себи казна» (3).

Jennifer Solomon, Scott Nadler и Joel Press: «Лазаревић је описао овај тест 1880. године, једну годину пре Forst-а, пошто је приметио код 6 болесника појачавање бола приликом истезања ишијадичног нерва» (4).

Steven McGee: «Позитиван тест подизања испружене ноге некада се назива Lasègue-ов знак према француском клиничару Lasègue-у (1816-1883), иако он никада није публиковао опис овог знака. Његов студент Forst је описао маневар у својој докторској тези из 1881. године, приписујући заслуге Lasègue-у. Ранији опис знака је публиковао југословенски лекар Лазаревић 1880. године» (5).

Allan Clain: «Лаза К. Лазаревић, југословенски лекар је први описао овај знак 1880. године» (6).

Hans J.G.H. Oosterhuis: «Независно од Forst-а, Lasègue-а, и de Beurmann-а, тест подизања испружене ноге је описао 1884. Лазаревиц, српски лекар из Београда, који је такође истакао да нога треба да је савијена у колену као контролни тест. Он је објаснио да бол изазива истезање нерва. Лазаревиц је тврдио да је он описао овај тест још 1880.године у Српском медицинском часопису, дакле, пре описа који је дао Forst» (7).

ЈМС Pearce:  «У Ј.Ј. Forst-овој докторској тези из 1881. године је описан знак који је његов учитељ Lasègue запазио, али га никада није публиковао. Међутим, постоји опис «ischias postica Cotunnii» са ограниченим подизањем испружене ноге српског лекара Лазе Лазаревића из 1880. године» (8, 9).

Peter P. Urban: «Историјски је врло значајно да Lasègue није описао овај знак. Знак је први пут описао и правилно објаснио Лазаревић» (10).

Robert Wartenberg: «Lasègue, све до своје смрти 1883. године није никад објавио ништа о овом знаку. Први опис Lasègue-овог знака дат је 1881. у Паризу, у докторској тези Lasègue-овог ученика Ј.Ј. Forst -а, који је поменуо да је његов учитељ први скренуо пажњу на овај знак. Ипак, Forst није сматрао да бол настаје истезањем нерва већ је објаснио да бол изазива притисак мишића бутине на стабло ишијадичног нерва. Forst је навео да је то било и Lasègue-ово мишљење. Међутим, необорива је чињеница да тај чувени рад Lasègue-а из 1864. године не садржи ништа, апсолутно ништа, о том знаку, чак ни назнаку. Лазаревић је не само први 1880. описао знак подизања испружене ноге већ је дао и тачно објашњење… ако уопште треба дати епоним овом знаку то би требало бити Лазаревићев или Лазаревић-Lasègue-ов знак» (11, 12).

Kalayan B. Bhattacharyya: «Интересантно је да Lasèguе није нигде писао о овом знаку, укључујући његов чланак «Considerations on Sciatica» објављен 1864. године у којем се бави анализом теорија о ишијасу које су у то време преовладавале, као и сопственим клиничким запажањима.

Oscar Sugar пише у чланку објављеном 1985 у часопису ЈАМА да је Lasèguе-ов ученик ЈЈ. Forst у својој тези из 1881. године изнео овај феномен на светло дана и приписао га свом учитељу. Међутим, историчари медицине приписују знак Лази К. Лазаревицу, лекару из Београда, који га је описао једну годину раније» (13, 14).
____________________________________________

 1. McDonald JV and Welch WC. Patient history and neurological examination. In: Welch WC, Jacobs GB, Jackson RP, editors. Operative spine surgery. Simon & Schuster Adult Publishing Group; 1999:23-24.
 2.  Wilkins RH, Brody IA. Lasègue Sign. Arch Neurol 1969; 21: 219-20.
 3. Orient JM. Sapira’s Art and Science of Bedside Diagnosis. 4th Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012:547.
 4. Solomon J, Nadler SF, Press J. Physical examination of the lumbar spine. In: Malanga GA and Nadler SF, editors. Musculoskeletal Physical Examination: An Evidence-based Approach. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2006:208.
 5. McGee S. Evidence-Based Physical Diagnosis. Elsevier Health Sciences, 2012, 606.
 6. Clain A. Hamilton Bailey’s Demonstration of Physical Signs in Clinical Surgery. 15th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1973:212.
 7. Oosterhuis HJGH. The test of Lasègue. In: Koehler HPJ, Bruyn GW and Pearce JMS, editors. Neurological Eponyms. New York: Oxford University Press; 2000:149-151.
 8. Pearce JMS. J.-J. Forst and Lasègue sign. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 1988; 51 (9): 1157.
 9. Pearce JMS. Lasègue sign. Lancet 1989; 1 (8635): 436.
 10. Urban PP. Klinisch-neurologische Untersuchungstechniken. Georg Thieme Verlag, 2012, 34.
 11. Wartenberg R. On neurologic terminology, eponym and the Lasègue’s sign. Neurology 1956; 6: 853-858.
 12. Wartenberg R.: Lasegue Sign and Kerning Sign. Arch Neur Psych 1951; 66 (1):58-60.
 13. Bhattacharyya KB. Ernst-Charles Lasègue. In: Eminent Neuroscientists, Their Lives and Works. Kolkata: Academic Publishers; 2011:139-140.
 14. Sugar O. Charles Lasague and His „Consideration on Sciatica”. JAMA 1985; 253: 1767-1768.

Пројекат је награђен на конкурсу Федерације европских удружења за неуронауке FENS (The Federation of European Neuroscience Societies) 2014.

© 2015 Сања Драча • Питања, коментаре и захтеве за репродуковање било ког дела овог сајта упутите на [email protected]

Израда сајта: PC021 Нови Сад, Србија